Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. februārī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Donex Shipping and Forwarding BV/Staatssecretaris van Financiën

(Lieta C-104/19)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītāja: Donex Shipping and Forwarding BV

Atbildētājs: Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regula (EK) Nr. 91/2009 1 nav spēkā attiecībā pret importētāju Savienībā tādēļ, ka ir pārkāptas Regulas (EK) Nr. 384/96 2 2. panta 11. punkta prasības, jo Padome, aprēķinot dempinga starpību attiecīgajām Ķīnas ražotāju eksportētāju, kuri nav sadarbojušies, precēm, šajā normā noteiktajā salīdzinājumā nav ņēmusi vērā eksporta darījumus ar konkrētiem preces veidiem?

Vai Regula (EK) Nr. 91/2009 nav spēkā attiecībā pret importētāju Savienībā tādēļ, ka ir pārkāptas Regulas (EK) Nr. 384/96 2. panta 10. punkta prasības, jo Savienības iestādes, aprēķinot attiecīgo preču dempinga starpību, Indijas ražotāja preču normālās vērtības salīdzinājumā ar līdzīgu Ķīnas izcelsmes preču eksporta cenām ir atteikušās ņemt vērā korekcijas saistībā ar ievedmuitas nodokļiem par izejvielām un netiešajiem nodokļiem analogajā valstī Indijā, kā arī ražošanas atšķirības vai ražošanas izmaksas, un/vai Savienības iestādes, aprēķinot normālo vērtību, izmeklēšanas laikā nav (laikus) sniegušas Ķīnas ražotājiem eksportētājiem, kuri ir sadarbojušies, visus Indijas ražotāja datus?

____________

1 Padomes Regula (2009. gada 26. janvāris), ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu importam (OV 2009, L 29, 1. lpp.).

2 Padomes Regula (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV 1996, L 56, 1. lpp.).