Language of document :

A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2019. február 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TV Play Baltic AS kontra Lietuvos radijo ir televizijos komisija

(C-87/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

Felperes: TV Play Baltic AS

Alperes: Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Keretirányelv)1 2. cikkének m) pontját, hogy az „elektronikus hírközlő hálózat szolgáltatása” fogalmába nem tartoznak bele az olyan, harmadik személyek tulajdonában lévő műholdas hálózatokon keresztül történő televíziós továbbsugárzási tevékenységek, mint amelyeket a felperes végez?

Úgy kell-e értelmezni a 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel2 módosított, az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási irányelv)3 31. cikkének (1) bekezdését, hogy a tagállamok nem írhatnak elő továbbítási kötelezettséget (valamely televíziós csatorna harmadik személyek tulajdonában álló műholdas hálózatokon történő műsorszolgáltatását és a végfelhasználók részére e műsorszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítását) olyan gazdasági szereplőkkel szemben, mint a felperes, akik (1) valamely feltételes hozzáférésű rendszer által védett televíziós csatorna műsorszolgáltatását végzik harmadik személyek tulajdonában lévő műholdas hálózatokon keresztül, ennek érdekében fogadva a televízióműsor (csatorna) abban az időben továbbított jeleit, kódolva azokat és továbbítva egy műholdnak, amelyről e jelek megszakítás nélkül visszatovábbítódnak a Földre, és (2) televíziós csatorna csomagokat kínálnak az ügyfeleknek, ennek érdekében díjazás ellenében feltételes hozzáférést biztosító eszközökön keresztül hozzáférést biztosítva e védett televíziós műsorszolgáltatáshoz (vagy annak egy részéhez)?

A 2009/136 irányelv. által módosított 2002/22 irányelv 31. cikkének (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy e rendelkezés alkalmazásában nem tekinthető úgy, hogy a végfelhasználóinak jelentős hányada használja az elektronikus hírközlő hálózatokat (jelen ügyben egy műholdas műsorszolgáltató hálózatot) a televízióműsorok vételének fő forrásaként (eszközeként), ha az említett hálózatokat csupán az összes végfelhasználó (a jelen ügyben a háztartások) megközelítőleg 6%-a használja ilyen fő forrásként (eszközként)?

Annak értékelése során, hogy a 2009/136 irányelvvel módosított 2002/22 irányelv 31. cikke (1) bekezdésének alkalmazása indokolt-e, figyelembe kell-e venni azokat az internethasználókat, akik díjmentesen, élőben nézhetik online a szóban forgó televízióműsort (vagy annak egy részét)?

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha a tagállamok kógens kötelezettséget írnak elő az olyan gazdasági szereplők számára, mint a felperes, amely értelmében elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül díjmentesen tovább kell sugározniuk valamely televíziós csatornát, ha az a műsorszolgáltató, aki e kötelezettség kedvezményezettje, teljes mértékben képes arra, hogy saját költségére sugározza ezeket a televíziós csatornákat?

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha a tagállamok kógens kötelezettséget írnak elő az olyan gazdasági szereplők számára, mint a felperes, amely értelmében elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül díjmentesen tovább kell sugározniuk valamely televíziós csatornát, ha ez a kötelezettség csak az összes háztartás megközelítőleg 6%-át fedné le, és ezek a háztartások az említett televíziós csatornát földi műsorszolgáltató hálózaton vagy interneten keresztül is nézhetik?

____________

1 HL 2002. L 108., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 349. o.

2 HL 2009. L 337., 11. o.

3 HL 2002. L 108., 51.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 367. o.).