Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 22 Φεβρουαρίου 2019 η Ουγγαρία κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο πενταμελές τμήμα) στις 13 Δεκεμβρίου 2018 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-339/16, T-352/16 και T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles και Ayuntamiento de Madrid κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-178/19 P)

Γλώσσες διαδικασίας: η ισπανική και η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Ουγγαρία (εκπρόσωπος: M.Z. Fehér)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

κυρίως:

να αναιρέσει την απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου 2018 του Γενικού Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-339/16, T-352/16 και T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles και Ayuntamiento de Madrid κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και να απορρίψει τις προσφυγές του Ville de Paris, του Ville de Bruxelles και του Ayuntamiento de Madrid ως απαράδεκτες∙

επικουρικώς:

να αναιρέσει εν μέρει το διατακτικό της αποφάσεως κατά το μέρος που ορίζει σε δώδεκα μήνες τη διάρκεια της διατηρήσεως των αποτελεσμάτων της ακυρωθείσας διατάξεως από της ενάρξεως ισχύος των αποτελεσμάτων της αποφάσεως και, ταυτοχρόνως, να διατάξει τη διατήρηση των αποτελεσμάτων της ακυρωθείσας διατάξεως μέχρις εκδόσεως της νέας ρυθμίσεως προς αντικατάσταση των διατάξεων αυτών,

και περαιτέρω:

–    να καταδικάσει τους προσφεύγοντες στη δίκη ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου στα δικαστικά έξοδα της αναιρετικής διαδικασίας.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Με την αναίρεσή της, η Ουγγρική Κυβέρνηση βάλλει, αφενός, κατά των διαπιστώσεων της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως περί του παραδεκτού και, ως εκ τούτου, κατά του παραδεκτού των προσφυγών ακυρώσεως, καθώς και, αφετέρου, κατά της εκτιμήσεως και των διαπιστώσεων της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως ως προς τα διαχρονικά αποτελέσματα των ακυρωθεισών διατάξεων.

Κατά την Ουγγρική Κυβέρνηση, εσφαλμένως το Γενικό Δικαστήριο απεφάνθη ότι ο κανονισμός 2016/6461 δεν απαιτεί κανένα εκτελεστικό μέτρο σε σχέση με τους προσφεύγοντες και ότι ο εν λόγω κανονισμός τους αφορά άμεσα, οπότε οι προσφεύγοντες έχουν δικαίωμα ασκήσεως προσφυγής δυνάμει του άρθρου 263, τέταρτο εδάφιο, ΣΛΕΕ. Στην πραγματικότητα, ο κανονισμός 2016/646 όντως απαιτεί εκτελεστικά μέτρα, και σε σχέση με τους προσφεύγοντες, και, αφετέρου, δεν τους αφορά άμεσα, δεδομένου ότι δεν περιορίζει, εν αντιθέσει προς τα κριθέντα με την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση, την εξουσία τους προς λήψη των μέτρων για τον περιορισμό της κυκλοφορίας ορισμένων οχημάτων τα οποία αυτοί έχουν θεσπισθεί ή τα οποία σχεδιάζουν.

Αφετέρου, κατά την Ουγγρική Κυβέρνηση, το Γενικό Δικαστήριο παραβίασε την αρχή της ασφαλείας δικαίου ορίζοντας με την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση ως μέγιστη διάρκεια διατηρήσεως των έννομων αποτελεσμάτων της τους δώδεκα μήνες, δεδομένου ότι το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκές για την έκδοση κανόνα δικαίου προς αντικατάσταση της διατάξεως αυτής. Η συντετμημένη προθεσμία για την προετοιμασία των επιχειρήσεων δεν είναι επαρκής για την προσαρμογή τους στις τροποποιηθείσες διατάξεις ούτε ρυθμίζεται το ζήτημα του μετριασμού των επιχειρηματικών ζημιών οι οποίες μπορούν ήδη να υπολογισθούν. Η κατάσταση που θα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της λήξεως των διαχρονικών αποτελεσμάτων της ακυρωθείσας διατάξεως και της εκδόσεως του νέου κανόνα δικαίου θα είναι αντίθετη προς την αρχή της ασφαλείας δικαίου και θα θίγει τα δικαιώματα τόσο της αυτοκινητοβιομηχανίας όσο και των καταναλωτών.

____________

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής, της 20ης Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (EE 2016, L 109, σ. 1).