Language of document :

A T-339/16., T-352/16. és T-391/16. sz., Ville de Paris, Ville de Bruxelles és Ayuntamiento de Madrid kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2018. december 13-án a Törvényszék (kibővített kilencedik tanács) által hozott ítélet ellen Magyarország által 2019. február 22-én benyújtott fellebbezés

(C-178/19 P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol és francia

Felek

Fellebbező: Magyarország (képviselő: Fehér M. Z., meghatalmazott)

A többi fél az eljárásban: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid, Európai Bizottság

Kereseti kérelmek

Fellebbezésében Magyarország azt kéri, hogy a Bíróság

elsődlegesen:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék által a T-339/16., T-352/16. és T-391/16. sz. Ville de Paris, Ville de Bruxelles és Ayuntamiento de Madrid kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2018. december 13-án hozott ítéletet és a Ville de Paris, Ville de Bruxelles és Ayuntamiento de Madrid által benyújtott kereseteket mint elfogadhatatlant utasítsa el,

másodlagosan:

helyezze hatályon kívül az ítélet rendelkező részét annyiban, amennyiben az az ítélet által megsemmisített rendelkezés joghatásainak fennmaradása kapcsán az ítélet hatálybalépésétől számított tizenkét hónapos időszakról rendelkezik, egyúttal rendelkezzen a megsemmisített rendelkezés joghatásainak az e rendelkezések helyébe lépő új szabályozás elfogadásáig történő fennmaradásáról,

valamint

kötelezze a Törvényszék előtti eljárás felpereseit a fellebbezési eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Magyar Kormány fellebbezésében egyrészt a megtámadott ítélet elfogadhatóságra vonatkozó megállapításait és következésképpen a keresetek elfogadhatóságát, másrészt a megtámadott ítéletnek a megsemmisített rendelkezések időbeli hatályára vonatkozó mérlegelését és megállapítását vitatja.

A Magyar Kormány álláspontja szerint a Törvényszék a megtámadott ítéletben tévesen jutott arra a következtetésre, hogy a 2016/646 rendelet1 nem igényel a felperesek tekintetében végrehajtási intézkedést, és hogy a rendelet a felpereseket közvetlenül érinti, és ezért keresetindítási joguk fennáll az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése értelmében. Valójában a 2016/646 rendelet a felperesek tekintetében is igényel végrehajtási intézkedéseket, másrészt pedig a felpereseket a 2016/646 rendelet nem érinti közvetlenül, mivel e jogszabály nem jelent olyan korlátot a felperesek által elfogadott vagy elfogadni kívánt, a gépjárművek használatára vonatkozó korlátozó intézkedések tekintetében, mint amilyet a megtámadott ítélet a 2016/646 rendeletnek tulajdonít.

A Magyar Kormány álláspontja szerint emellett a Törvényszék a megtámadott ítéletben a jogbiztonság elvét sértő módon állapította meg a megsemmisített rendelkezés hatályának fennmaradására vonatkozó legfeljebb tizenkét hónapos időszak hosszát, mivel a megállapított időtartam nem tekinthető elegendő időnek ahhoz, hogy a megsemmisített rendelkezést felváltó jogszabály elfogadásra kerülhessen. A vállalatok számára meghatározott rövidebb felkészülési idő nem elegendő a módosított előírásokra történő felkészüléshez és a már becsülhető vállalati károk enyhítése sem rendezett. A megsemmisített rendelkezés időbeli hatályának lejárta és az új szabályozás elfogadása közötti időszakban a jogbiztonság elvével ellentétes helyzet áll elő és súlyosan sérülnek mind a gépjármű-gyártók, mind a fogyasztók jogai.

____________

1 A 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. április 20-i (EU) 2016/646 bizottsági rendelet (HL 2016, L 109., 1. o.)