Language of document :

Recurs introdus la 22 februarie 2019 de Ungaria împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 13 decembrie 2018 în cauzele conexate T-339/16, T-352/16 și T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles și Ayuntamiento de Madrid/Comisia

(Cauza C-178/19 P)

Limba de procedură: spaniola și franceza

Părțile

Recurentă: Ungaria (reprezentant: M. Z. Fehér, agent)

Celelalte părți din procedură: Ville de Paris, Ville de Bruxelles și Ayuntamiento de Madrid, Comisia Europeană

Concluziile recurentei

În recursul său, Ungaria solicită Curții:

cu titlu principal:

anularea Hotărârii Tribunalului din 13 decembrie 2018 în cauzele conexate T-339/16, T-352/16 și T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles și Ayuntamiento de Madrid/Comisia Europeană și declararea inadmisibilității acțiunilor formulate de Ville de Paris, Ville de Bruxelles și Ayuntamiento de Madrid;

cu titlu subsidiar:

anularea în parte a dispozitivului hotărârii în măsura în care acesta stabilește un termen de 12 luni, calculate începând de la data de la care hotărârea produce efecte, pentru menținerea efectelor dispoziției anulate prin hotărâre și, în același timp, dispunerea menținerii efectelor dispoziției anulate până la adoptarea noii reglementări care înlocuiește aceste dispoziții

și, în plus,

–    obligarea reclamanților din procedura desfășurată în fața Tribunalului la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii de recurs.

Motivele și principalele argumente

În recursul său, guvernul maghiar contestă, pe de o parte, constatările hotărârii atacate în materie de admisibilitate și, în consecință, admisibilitatea acțiunilor în anulare, precum și, pe de altă parte, evaluarea și concluziile hotărârii atacate cu privire la efectele în timp ale dispozițiilor anulate.

Potrivit guvernului maghiar, în hotărârea atacată, Tribunalul ajunge în mod eronat la concluzia că Regulamentul 2016/6461 nu necesită nicio măsură de punere în aplicare în privința reclamanților și că regulamentul menționat îi privește direct, astfel încât reclamanții au dreptul să formuleze o acțiune în temeiul articolului 263 al patrulea paragraf TFUE. În realitate, Regulamentul 2016/646 necesită efectiv măsuri de punere în aplicare și în privința reclamanților și, pe de altă parte, nu îi privește direct pe aceștia, întrucât norma menționată nu creează limitarea pe care i-o atribuie hotărârea atacată în privința măsurilor care restrâng utilizarea unor vehicule adoptate sau planificate de reclamanți.

Pe de altă parte, în opinia guvernului maghiar, Tribunalul încalcă în hotărârea atacată principiul securității juridice atunci când stabilește un termen maxim de 12 luni pentru menținerea efectelor dispoziției anulate, întrucât intervalul de timp menționat nu poate fi considerat suficient pentru a reuși să se adopte reglementarea care înlocuiește această dispoziție. Termenul redus de pregătire acordat întreprinderilor nu este suficient pentru a se adapta la dispozițiile modificate și nici nu se prevede atenuarea prejudiciilor întreprinderilor care pot fi deja evaluate. În perioada cuprinsă între încetarea efectelor tranzitorii ale dispoziției anulate și adoptarea noii reglementări, se va produce o situație contrară principiului securității juridice și vor fi grav încălcate atât drepturile producătorilor de vehicule, cât și ale consumatorilor.

____________

1 Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) ) (JO 2016, L 109, p. 1).