Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Förvaltningsrätten i Malmö (Švédsko) dne 27. února 2019 – A v. Migrationsverket

(Věc C-193/19)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Förvaltningsrätten i Malmö

Účastníci původního řízení

Žalobce: A

Žalovaný: Migrationsverket

Předběžné otázky

Představují ustanovení Schengenské dohody a zejména ustanovení o systematickém vyhledávání v SIS a Schengenský hraniční kodex a zejména v něm upravený požadavek být držitelem platného pasu překážky udělení povolení k pobytu na základě žádostí podaných ve Švédsku, které se nezakládají ani na důvodech ochrany, ani na humanitárních důvodech, pokud je nejasná totožnost žadatele?

Je-li tomu tak, může stanovit výjimku z prokázání totožnosti vnitrostátní právo nebo judikatura?

Je-li odpověď na otázku č. 2 záporná, jaké – pokud vůbec nějaké – výjimky upravuje právo EU?

____________