Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Förvaltningsrätten i Malmö (Rootsi) 27. veebruaril 2019 – A versus Migrationsverket

(kohtuasi C-193/19)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Förvaltningsrätten i Malmö

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: A

Vastustaja: Migrationsverket

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Schengeni konventsiooni sätted, sealhulgas eelkõige SISi süstemaatilise kontrollimise kohta, ja Schengeni piirieeskirjade sätted, sealhulgas eelkõige selles sätestatud nõue omada kehtivat passi, kujutavad endast takistust elamislubade andmisele olukorras, kus taotlused on esitatud Rootsis ja need ei põhine kaitse- või humanitaarsetel kaalutlustel, juhul kui isikusamasus ei ole tuvastatud?

2.    Kui see nii on, siis kas liikmesriigi õiguse või kohtupraktikaga on võimalik näha ette erandit isikusamasuse tuvastamise kohta?

3.    Kui teises punktis nimetatud olukord ei ole võimalik, siis millised erandid on sätestatud liidu õiguses, kui üldse?

____________