Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Förvaltningsrätten i Malmö (Ruotsi) on esittänyt 27.2.2019 – A v. Migrationsverket

(asia C-193/19)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Förvaltningsrätten i Malmö

Pääasian asianosaiset

Valittaja: A

Vastapuoli: Migrationsverket

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko Schengenin yleissopimuksen määräykset, erityisesti järjestelmällisiä hakuja Schengenin tietojärjestelmässä koskevat määräykset, ja Schengenin rajasäännöstö, erityisesti siinä asetettu vaatimus voimassa olevan passin hallussapidosta, esteenä oleskeluluvan myöntämiselle Ruotsissa jätettyjen sellaisten hakemusten osalta, jotka on tehty muulla kuin suojeluperusteella tai humanitaarisella perusteella, kun henkilöllisyys on selvittämättä?

Mikäli vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä, voidaanko henkilöllisyyden vahvistamista koskevia poikkeuksia säännellä kansallisella lainsäädännöllä tai kansallisessa oikeuskäytännössä?

Mikäli vastaus toiseen kysymykseen on kieltävä, mitkä poikkeukset ovat unionin oikeuden mukaisia, jos mitkään?

____________