Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. veljače 2019. uputio Förvaltningsrätten i Malmö (Švedska) – A protiv Migrationsverket

(predmet C-193/19)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Förvaltningsrätten i Malmö

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: A

Tuženik: Migrationsverket

Prethodna pitanja

Sprečavaju li odredbe Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, osobito odredbe o sustavnom pretraživanju SIS-a, i odredbe Zakonika o schengenskim granicama, osobito u njima utvrđena obveza posjedovanja valjane putne isprave, dodjelu boravišnih dozvola na temelju zahtjeva podnesenih u Švedskoj, a koji se ne temelje na humanitarnim razlozima ili pružanju zaštite, ako identitet podnositelja zahtjeva nije jasno utvrđen?

U slučaju potvrdnog odgovora, može li iznimka od utvrđivanja identiteta biti uređena nacionalnim pravom ili sudskom praksom?

Ako je odgovor na drugo pitanje niječan, propisuje li pravo Unije iznimku i ako da, koju?

____________