Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 27. februārī iesniedza Förvaltningsrätten i Malmö (Zviedrija) – A/Migrationsverket

(Lieta C-193/19)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Förvaltningsrätten i Malmö

Pamatlietas puses

Prasītājs: A

Atbildētājs: Migrationsverket

Prejudiciālie jautājumi

Vai Šengenas konvencijas noteikumi, it īpaši noteikumi par sistemātisku meklēšanu SIS, un Šengenas Robežu kodeksa noteikumi, it īpaši noteikumi par prasību, ka personas rīcībā ir jābūt derīgai pasei, nepieļauj izsniegt uzturēšanās atļauju, ja pieteikums ir iesniegts Zviedrijā, ir pamatots ar citiem, nevis ar aizsardzību vai humāniem apsvērumiem, un nav skaidra pieteicēja identitāte?

Apstiprinošas atbildes gadījumā – vai izņēmumu no identitātes noskaidrošanas prasības var noteikt valsts tiesībās vai judikatūrā?

Noraidošas atbildes uz 2. jautājumu gadījumā – kādi izņēmumi šādā gadījumā ir paredzēti ES tiesībās?

____________