Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Förvaltningsrätten i Malmö (Švedska) 27. februarja 2019 – A/Migrationsverket

(Zadeva C-193/19)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Förvaltningsrätten i Malmö

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: A

Nasprotna stranka: Migrationsverket

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali določbe Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, vključno zlasti z določbami o sistematičnem iskanju v SIS, in Zakonika o schengenskih mejah, vključno zlasti s tam določeno zahtevo po imetništvu veljavnega potnega lista, pomenijo ovire za izdajo dovoljenj za prebivanje na podlagi vlog, oddanih na Švedskem, ki ne temeljijo na zaščiti ali humanitarnih razlogih, kadar identiteta ni jasno ugotovljena?

Če je odgovor pritrdilen, ali lahko izjemo glede določanja identitete urejata nacionalno pravo ali sodna praksa?

Če je odgovor na vprašanje iz točke 2 nikalen, ali pravo Unije predvideva kakršno koli odstopanje?

____________