Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. veljače 2019. uputio Raad van State (Nizozemska) – X, druge stranke: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

(predmet C-120/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Raad van State

Stranke glavnog postupka

Žaliteljica: X

Druge stranke u postupku: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

Prethodna pitanja

(a)    Treba li članak 5. stavak 1. Direktive 2008/68/EZ1 tumačiti na način da mu je protivan zahtjev, sadržan u dozvoli za punionicu UNP-a, prema kojem dotičnu punionicu UNP-a smije opskrbljivati isključivo toplinski izolirana UNP-cisterna dok takva obveza nije izravno propisana jednom ili više prijevoznika koji obavljaju prijevoz UNP-cisternama?

(b)    Je li za odgovor na prvo pitanje relevantno to da je država članica s organizacijama sudionika na tržištu UNP-a (uključujući vlasnike punionica UNP-a, proizvođače, prodavače i prijevoznike UNP-a) sklopila sporazum „Safety Deal hittewerende bekleding op LPG-autogastankwagens” [(Sigurnosni sporazum o toplinskoj izolaciji cisterni za UNP-autoplin)], kojim su se njegove stranke obvezale da će upotrebljavati toplinsku izolaciju, a dotična država članica je s tim u vezi donijela okružnicu „Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de effecten van een ongeval” [(Okružnica o sigurnosnim udaljenostima u vezi s vanjskom sigurnošću punionica UNP-a za potrebe rješenjâ u vezi s posljedicama havarije)] kojom je propisana dodatna politika upravljanja rizikom koja polazi od pretpostavke da će se punionice UNP-a opskrbljivati isključivo toplinski izoliranim cisternama?

(a)    Ako nacionalni sud ocjenjuje zakonitost rješenja o izvršenju kojim se želi ostvariti ispunjenje zahtjeva iz dozvole koji se više ne može pobijati i koji je protivan pravu Unije:

–    dopušta li pravo Unije, a osobito sudska praksa Suda o nacionalnoj postupovnoj autonomiji, to da nacionalni sud načelno smatra da je takav zahtjev zakonit, osim ako je to u očitoj suprotnosti s nadređenim pravom, uključujući pravo Unije? Ako je to slučaj, postavlja li pravo Unije za tu iznimku (dodatne) uvjete?

–    ili pak pravo Unije – uzimajući u obzir, među ostalim, presude Suda [od 29. travnja 1999.,] Ciola (C-224/97, EU:C:1999:212) i [od 6. travnja 2006.,] ED & F Man Sugar (C-274/04, EU:C:2006:233) – podrazumijeva da nacionalni sud mora izuzeti od primjene takav zahtjev iz dozvole zbog njegove suprotnosti s pravom Unije?

(b)    Je li za odgovor na točku (a) drugog pitanja relevantno to ima li rješenje o izvršenju karakter odštetne (remedy) ili kaznene sankcije (criminal charge)?

____________

1 Direktiva 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari (SL 2008., L 260, str. 13.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 7., str. 136.)