Language of document :

Tužba podnesena 8. listopada 2018. – Europska komisija protiv Republike Slovenije

(predmet C-631/18)

Jezik postupka: slovenski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: T. Scharf, B. Rous Demiri, agenti)

Tuženik: Republika Slovenija

Tužbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je nedonošenjem (svih) zakona i drugih propisa potrebnih za usklađivanje s Delegiranom direktivom Komisije (EU) 2017/593 od 7. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća, ili nedostavljanjem Komisiji tih odredaba, Republika Slovenija povrijedila obveze koje ima na temelju članka 14. te direktive; i

naloži Republici Sloveniji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U skladu s člankom 14. Direktive (EU) 2017/593, države članice su najkasnije do 3. srpnja 2017. morale donijeti i objaviti zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s tom Direktivom te ih odmah dostaviti Komisiji. Budući da Republika Slovenija do isteka tog roka Komisiji nije dostavila mjere za prenošenje navedene direktive, potonja je odlučila pokrenuti postupak pred Sudom.

Rok za prenošenje direktive istekao je 3. srpnja 2017.

____________