Language of document :

2018. október 8-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság

(C-631/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovén

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: T. Scharf, B. Rous Demiri meghatalmazottak)

Alperes: Szlovén Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság

állapítsa meg, hogy a Szlovén Köztársaság – mivel nem fogadta el (mind) azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló, 2016. április 25-i (EU) 2017/593 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek, vagy a Bizottságot ilyen rendelkezések elfogadásáról nem tájékoztatta – nem teljesítette az említett irányelv 14. cikkéből eredő kötelezettségeit; és

a Szlovén Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az (EU) 2017/593 irányelv 14. cikke értelmében a tagállamok legkésőbb 2017. július 3-ig voltak kötelesek elfogadni és kihirdetni azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az említett irányelvnek megfeleljenek, és azokról haladéktalanul tájékoztatniuk kellett a Bizottságot. Mivel a Szlovén Köztársaság az említett határidő lejártáig nem közölte a Bizottsággal a hivatkozott irányelvet átültető intézkedéseket, a Bizottság úgy határozott, hogy a Bírósághoz fordul.

Az irányelv átültetésének határideje 2017. július 3-án lejárt.

____________