Language of document :

2018 m. spalio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Slovėnijos Respublika

(Byla C-631/18)

Proceso kalba: slovėnų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama T. Scharf, B. Rous Demiri

Atsakovė: Slovėnijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad nepriėmusi (visų) įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų įgyvendinti 2016 m. balandžio 7 d. Komisijos deleguotąją direktyvą (ES) 2017/593, kuria papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES nuostatos, arba nepranešusi apie minėtų nuostatų priėmimą Komisijai, Slovėnijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 14 straipsnį,

priteisti iš Slovėnijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal Direktyvos (ES) 2017/593 14 straipsnį valstybės narės iki 2017 m. liepos 3 d. turėjo priimti ir paskelbti nuostatas, būtinas įgyvendinti minėtą direktyvą ir apie jas nedelsiant pranešti Komisijai. Kadangi Slovėnijos Respublika iki minėto termino pabaigos nepranešė Komisijai apie priimtus teisės aktus, reikalingus įgyvendinti minėtą direktyvą, Komisija nusprendė kreiptis į Teisingumo Teismą.

Terminas perkelti direktyvą baigėsi 2017 m. liepos 3 dieną.

____________