Language of document :

Acțiune introdusă la 8 octombrie 2018 – Comisia Europeană/Republica Slovenia

(Cauza C-631/18)

Limba de procedură: slovena

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. Scharf, B. Rous Demiri, zastopnika)

Pârâtă: Republica Slovenia

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că prin faptul că nu a adoptat (toate) actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma Directivei delegate (UE) 2017/593 a Comisiei din 7 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului sau prin faptul că nu a informat Comisia cu privire la aceste măsuri, Republica Slovenia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 14 din directiva menționată; și

obligarea Republicii Slovene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Potrivit articolului 14 din Directiva (UE) 2017/593, statele membre trebuiau să adopte și să publice, până la 3 iulie 2017, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma directivei menționate, precum și să informeze de îndată Comisia în legătură cu aceasta. În măsura în care, la expirarea acestui termen, Republica Slovenia nu a informat Comisia în legătură cu transpunerea ansamblului dispozițiilor directivei menționate, aceasta din urmă a decis să sesizeze Curtea.

Termenul pentru transpunerea directivei a expirat la 13 iulie 2017.

____________