Language of document :

Tožba, vložena 8. oktobra 2018 – Evropska komisija proti Republiki Sloveniji (Zadeva C-631/18)

Jezik postopka: slovenščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija : T. Scharf, B. Rous Demiri, zastopnika

Tožena stranka: Republika Slovenija

Predlogi tožeče stranke

Komisija predlaga Sodišču naj :

ugotovi, da Republika Slovenija s tem, ker ni sprejela (vseh) zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2017/593 z dne 7. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta oziroma ker o določbah takšnih predpisov ni obvestila Komisije, ni izpolnila obveznosti iz člena 14 navedene direktive; ter

Republiki Sloveniji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V skladu s členom členu 14 Direktive (EU) 2017/593, so morale države članice do 3. julija 2017 sprejeti in objaviti ukrepe, potrebne za uskladitev z navedeno direktivo in o tem nemudoma obvestiti Komisijo. Ker Republika Slovenija do poteka tega roka ni obvestila Komisije o ukrepih za prenos določb navedene direktive, se je slednja odločila, da zadevo predloži Sodišču.

Rok za prenos direktive se je iztekel 3. julija 2017.

____________