Language of document :

Appel iværksat den 23. november 2018 af Sevenfriday AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 27. september 2018 i sag T-449/17 – Sevenfriday mod EUIPO

(Sag C-733/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Sevenfriday AG (ved avvocati M. Mostardini, F. Mellucci og S. Pallavicini)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Seven SpA

Domstolen (Syvende Afdeling) har ved kendelse af 19. marts 2019 afvist appellen.

____________