Language of document :

Sevenfriday AG 23. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 27. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-449/17: Sevenfriday versus EUIPO

(kohtuasi C-733/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Sevenfriday AG (esindajad: avvocato M. Mostardini, avvocato F. Mellucci, avvocato S. Pallavicini)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Seven SpA

19. märtsi 2019. aasta määrusega tunnistas Euroopa Kohus (seitsmes koda) apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.

____________