Language of document :

Valitus, jonka Sevenfriday AG on tehnyt 23.11.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-449/17, Sevenfriday v. EUIPO, 27.9.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-733/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Sevenfriday AG (edustajat: M. Mostardini, F. Mellucci ja S. Pallavicini, avvocati)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Seven SpA

Unionin tuomioistuin (seitsemäs jaosto) on 19.3.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt valituksen tutkimatta.

____________