Language of document :

Odvolanie podané 23. novembra 2018: Sevenfriday AG proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 27. septembra 2018 vo veci T-449/17, Sevenfriday/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(vec C-733/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Sevenfriday AG (v zastúpení: M. Mostardini, F. Mellucci, S. Pallavicini, avvocati)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Seven SpA

Uznesením z 19. marca 2019 Súdny dvor (siedma komora) rozhodol, že odvolanie je neprípustné.

____________