Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña (Ισπανία) στις 24 Ιανουαρίου 2019 – Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A. κατά Ayuntamiento de A Coruña

(Υπόθεση C-45/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A.

Καθού: Ayuntamiento de A Coruña

Προδικαστικό ερώτημα

Λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 8, παράγραφος 3, στοιχείο β΄, του κανονισμού 1370/20071 , η μέγιστη 30ετής διάρκεια των συμβάσεων η οποία μνημονεύεται στη διάταξη αυτή αρχίζει να υπολογίζεται από: α) το χρονικό σημείο της αναθέσεως της συμβάσεως ή της συνάψεώς της, β) το χρονικό σημείο ενάρξεως της ισχύος της εν λόγω διατάξεως, γ) την επομένη της ημερομηνίας λήξεως της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, του εν λόγω κανονισμού (3 Δεκεμβρίου 2019), ή δ) οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία κρίνει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ 2007, L 315, σ. 1).