Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña (Hispaania) 24. jaanuaril 2019 – Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A. versus Ayuntamiento de A Coruña

(kohtuasi C-45/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A.

Vastustaja: Ayuntamiento de A Coruña

Eelotsuse küsimus

Võttes arvesse määruse nr 1370/20071 artikli 8 lõike 3 punkti b, kas seal nimetatud lepingute maksimaalset 30-aastast kestust hakatakse arvestama: a) hankelepingu sõlmimise või selle vormistamise hetkest, b) nimetatud õigusnormi jõustumise hetkest, c) nimetatud määruse artikli 8 lõikes 2 sätestatud üleminekuaja lõpule järgnevast päevast (3. detsember 2019), või d) muust kuupäevast, mida peab õigeks Euroopa Liidu Kohus?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 (ELT 2007, L 315, lk 1).