Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. siječnja 2019. uputio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña (Španjolska) – Compañía de Tranvías de la Coruña, S. A.protiv Ayuntamiento de A Coruña

(predmet C-45/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Compañía de Tranvías de la Coruña, S. A.

Tuženik: Ayuntamiento de A Coruña

Prethodno pitanje

S obzirom na članak 8. stavak 3. točku (b) Uredbe (EZ) br. 1370/20071 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70, računa li se najdulje trajanje ugovorâ, koje je tom odredbom utvrđeno na 30 godina, (a) od dodjele odnosno sklapanja ugovora, (b) od stupanja na snagu te odredbe, (c) od prvog sljedećeg dana nakon dana isteka prijelaznog razdoblja utvrđenog u članku 8. stavku 2. te uredbe (3. prosinca 2019.) ili (d) od nekog drugog datuma koji Sud smatra prikladnim?

____________

1     SL 2007., L 315, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 13, str. 96.)