Language of document :

A Juzgado de lo Contencioso-Adminstrativo de A Coruña (Spanyolország) által 2019. január 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Compañía de Tranvías de la Coruña, S. A. kontra Ayuntamiento de A Coruña

(C-45/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Contencioso-Adminstrativo de A Coruña

Az alapeljárás felei

Felperes: Compañía de Tranvías de la Coruña, S. A.

Alperes: Ayuntamiento de A Coruña

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az 1370/2007/EK rendelet1 8. cikke (3) bekezdésének b) pontjára figyelemmel, az ott hivatkozott szerződések maximális harmincéves hatályának kezdő időpontja: a) a szerződés odaítélésének vagy megkötésének időpontjától, b) a szóban forgó rendelkezés hatálybalépésének időpontjától, c) a szóban forgó rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében szereplő átmeneti időszak lejártát követő naptári naptól (2019. december 3.), vagy d) bármely más, az Európai Unió Bírósága által meghatározott naptól számítandó?

____________

1 A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2007. L 315. 1. o.)