Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña (Spania) la 24 ianuarie 2019 – Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A./Ayuntamiento de A Coruña

(Cauza C-45/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A.

Pârâtă: Ayuntamiento de A Coruña

Întrebarea preliminară

Având în vedere articolul 8 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul nr. 1370/20071 , termenul maxim de 30 de ani pe care pot fi încheiate contractele menționat în acesta începe să curgă: a) de la momentul atribuirii contractului sau al formalizării acestuia, b) de la momentul intrării în vigoare a dispoziției menționate, c) din data zilei care urmează expirării perioadei de tranziție prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din regulamentul respectiv (3 decembrie 2019) sau d) de la orice altă dată, stabilită de Curtea de Justiție a Uniunii Europene?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului (JO 2007, L 315, p. 1).