Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 30. ledna 2019 Suzanne Saleh Thabet, Gamalem Mohamedem Hosnim Elsayedem Mubarakem, Alaaem Mohamedem Hosnim Elsayedem Mubarakem, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekhem, Khadiga Mahmoud El Gammal proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 22. listopadu 2018 ve spojených věcech T-274/16 a T-275/16, Saleh Thabet a další v. Rada

(Věc C-72/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal (zástupci: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, Solicitors)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastníků řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelé“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil napadené rozhodnutí;

sám v tomto případě vydal konečný rozsudek a zrušil napadené akty v rozsahu, v němž se týkají navrhovatelů;

podpůrně vrátil věc Tribunálu k rozhodnutí v souladu s právním posouzením Soudního dvora; a

uložil Radě náhradu nákladů řízení vynaložených navrhovateli v řízení před Soudním dvorem a Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

K prvnímu důvodu, vycházejícímu z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného posouzení, když rozhodl, že Rada nebyla povinna ověřit, zda egyptské orgány dodržely základní práva EU navrhovatelů.

K druhému důvodu, vycházejícímu z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného posouzení, když rozhodl, že Rada nebyla povinna ověřit, zda se soudní řízení a šetření, jejich účastníky byli navrhovatelé, týkala takových aktů, které by mohly ohrozit právní stát v Egyptě.

K třetímu důvodu, vycházejícímu z toho, že se Tribunál dopustil pochybení, když rozhodl, že se Rada nedopustila zjevně nesprávného posouzení, když se dovolávala věci č. 10427 (Al Watany Bank Allegations).

Ke čtvrtému důvodu, vycházejícímu z toho, že se Tribunál dopustil pochybení, když rozhodl, že se Rada nedopustila zjevně nesprávného posouzení, když se dovolávala věci č. 8897 (Private Villa Refurbishment Case).

K pátému důvodu, vycházejícímu z toho, že se Tribunál dopustil pochybení, když měl za to, že se Rada nedopustila zjevně nesprávného posouzení, když se dovolávala věci č. 756 (Al-Ahram Establishment Gifts Allegation) a věci č. 53 (Dar El Tahrir Gifts Allegation).

K šestému důvodu, vycházejícímu z toho, že se Tribunál dopustil pochybení, když měl za to, že se Rada nedopustila zjevně nesprávného posouzení, když se dovolávala věci č. 144 (Money Laundering Allegation).

____________