Language of document :

Suzanne Saleh Thabeti, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubaraki, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubaraki, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekhi, Khadiga Mahmoud El Gammali 30. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 22. novembri 2018. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-274/16 ja T-275/16: Saleh Thabet jt versus nõukogu

(kohtuasi C-72/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal (esindajad: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, barrister J. Pobjoy, solicitor G. Martin, solicitor C. Enderby Smith, solicitor F. Holmey)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu

Apellantide nõuded

tühistada vaidlustatud otsus;

teha käesolevas asjas lõplik otsus, tühistades vaidlustatud aktid apellante puudutavas osas;

teise võimalusena saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse, et ta teeks otsuse, juhindudes Euroopa Kohtu antud õiguslikust hinnangust; ja

mõista nõukogult välja nii Euroopa Kohtu kui ka Üldkohtu menetluses apellantide kantud kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide, et Üldkohus eksis, kui järeldas, et nõukogul ei pidanud kontrollima, kas Egiptuse ametivõimud olid järginud apellantide ELi põhiõigusi.

Teine väide, et Üldkohus eksis, kui järeldas, et nõukogul ei pidanud kontrollima, kas apellante puudutav kohtumenetlus ja uurimine käsitlesid akte, mis ei järgi Egiptuse õiguskorda.

Kolmas väide, et Üldkohus eksis, kui järeldas, et nõukogu ei teinud ilmset hindamisviga, tuginedes asjale nr 10427 (Al Watany Banki puudutavad väited).

Neljas väide, et Üldkohus eksis, kui järeldas, et nõukogu ei teinud ilmset hindamisviga, tuginedes asjale nr 8897 (eramu renoveerimise juhtum).

Viies väide, et Üldkohus eksis, kui järeldas, et nõukogu ei teinud ilmset hindamisviga, tuginedes asjale nr 756 (Al-Ahram Establishmenti kingitusi puudutav väide) ja asjale nr 53 (Dar El Tahriri kingitusi puudutav väide).

Kuues väide, et Üldkohus eksis, kui järeldas, et nõukogu ei teinud ilmset hindamisviga, tuginedes asjale nr 144 (rahapesu puudutav väide).

____________