Language of document :

Valitus, jonka Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh ja Khadiga Mahmoud El Gammal ovat tehneet 30.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) yhdistetyissä asioissa T-274/16 ja T-275/16, Saleh Thabet v. neuvosto, 22.11.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-72/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh ja Khadiga Mahmoud El Gammal (edustajat: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, Solicitors)

Muu osapuoli: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valittajat vaativat unionin tuomioistuinta

kumoamaan valituksenalaisen tuomion

ratkaisemaan asian itse ja kumoamaan riidanalaiset toimet valittajia koskevilta osin

vaihtoehtoisesti palauttamaan asian yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi unionin tuomioistuimen esittämien oikeudellisten arviointien perusteella

velvoittamaan neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut, joita valittajille on aiheutunut asian käsittelystä unionin tuomioistuimessa ja yleisessä tuomioistuimessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste, joka perustuu siihen, että yleinen tuomioistuin teki virheen katsoessaan, ettei neuvosto ollut velvollinen tarkistamaan, että Egyptin viranomaiset olivat noudattaneet valittajien unionin oikeuden mukaisia perusoikeuksia.

Toinen valitusperuste, joka perustuu siihen, että yleinen tuomioistuin teki virheen katsoessaan, ettei neuvosto ollut velvollinen tarkistamaan, että valittajia koskevat tutkinnat ja oikeudenkäyntimenettelyt liittyivät toimiin, jotka ovat Egyptin oikeusjärjestyksen vastaisia.

Kolmas valitusperuste, joka perustuu siihen, että yleinen tuomioistuin teki virheen katsoessaan, ettei neuvosto ollut tehnyt ilmeistä arviointivirhettä tukeutuessaan asiaan nro 10427 (Al Watany Bankia koskevat väitteet).

Neljäs valitusperuste, joka perustuu siihen, että yleinen tuomioistuin teki virheen katsoessaan, ettei neuvosto ollut tehnyt ilmeistä arviointivirhettä tukeutuessaan asiaan nro 8897 (yksityisen huvilan remonttia koskeva asia).

Viides valitusperuste, joka perustuu siihen, että yleinen tuomioistuin teki virheen katsoessaan, ettei neuvosto ollut tehnyt ilmeistä arviointivirhettä tukeutuessaan asiaan nro 756 (Al-Ahramin lahjoja koskevat väitteet) ja asiaan nro 53 (Dar El Tahririn lahjoja koskevat väitteet).

Kuudes valitusperuste, joka perustuu siihen, että yleinen tuomioistuin teki virheen katsoessaan, ettei neuvosto ollut tehnyt ilmeistä arviointivirhettä tukeutuessaan asiaan nro 144 (rahanpesua koskeva väite).

____________