Language of document :

Žalba koju su 30. siječnja 2019. podnijeli Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 22. studenoga 2018. u spojenim predmetima T-274/16 i T-275/16, Saleh Thabet i drugi protiv Vijeća

(predmet C-72/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal (zastupnici: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, Solicitors)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Zahtjevi

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine presudu protiv koje je podnesena žalba;

sam donese konačnu presudu u ovom predmetu, te poništi pobijane akte u dijelu u kojem se odnose na žalitelje;

podredno, vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje, u skladu s pravnom ocjenom Suda; i

naloži Vijeću da žaliteljima plati troškove postupaka pred Sudom i Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog temelji se na tome da je Opći sud pogriješio utvrdivši da Vijeće nije bilo obvezno provjeriti jesu li egipatska tijela poštovala temeljna prava EU-a u odnosu na žalitelje.

Drugi žalbeni razlog temelji se na tome da je Opći sud pogriješio utvrdivši da Vijeće nije bilo obvezno provjeriti jesu li se sudski postupci i istrage koji su uključivali žalitelje odnosili na akte koji su mogli ugroziti vladavinu prava u Egiptu

Treći žalbeni razlog temelji se na tome da je Opći sud pogriješio utvrdivši da Vijeće nije počinilo očitu pogrešku u ocjeni kad se oslonilo na predmet br. 10427 (Optužbe u odnosu na društvo Al Watany Bank).

Četvrti žalbeni razlog temelji se na tome da je Opći sud pogriješio utvrdivši da Vijeće nije počinilo očitu pogrešku u ocjeni kad se oslonilo na predmet br. 8897 (Slučaj renovacije privatne vile).

Peti žalbeni razlog temelji se na tome da je Opći sud pogriješio utvrdivši da Vijeće nije počinilo očitu pogrešku u ocjeni kad se oslonilo na predmet br. 756 (Optužbe u odnosu na darove društva Al-Ahram) i predmet br. 53 (Optužbe u odnosu na darove društva Dar El Tahrir)

Šesti žalbeni razlog temelji se na tome da je Opći sud pogriješio utvrdivši da Vijeće nije počinilo očitu pogrešku u ocjeni kad se oslonilo na predmet br. 144 (Optužbe u odnosu na pranje novca).

____________