Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-274/16. és T-275/16. sz., Saleh Thabet és társai kontra Tanács egyesített ügyekben 2018. november 22-én hozott ítélete ellen Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal által 2019. január 30-án benyújtott fellebbezés

(C-72/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal (képviselők: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey solicitorok)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

A fellebbezők kérelmei

a Bíróság a fellebbezés alapján helyezze hatályon kívül a határozatot;

döntsön véglegesen a jelen ügyben a vitatott jogi aktusoknak a felperesekre vonatkozó részében való megsemmisítésével;

vagy utalja vissza az ügyet határozathozatalra a Törvényszék elé a Bíróság értékelésével összhangban; és

a Tanácsot kötelezze a fellebbezőknek a Bíróság és a Törvényszék előtti eljárások során felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a Tanács nem volt köteles ellenőrizni, hogy az egyiptomi hatóságok tiszteletben tartották-e a fellebbezőknek az uniós jogból eredő alapvető jogait.

A második jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a Tanács nem volt köteles ellenőrizni, hogy a fellebbezőket érintő bírósági eljárások és nyomozások olyan cselekményekre vonatkoznak-e, amelyek ilyenként aláássák a jogállamiságot Egyiptomban.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a Tanács nem követett el nyilvánvaló értékelési hibát a 10427. sz. ügyre való hivatkozással (az Al Watany Bankkal kapcsolatos állítások).

A negyedik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a Tanács nem követett el nyilvánvaló értékelési hibát a 8897. sz. ügyre való hivatkozással (a magánvilla karbantartásával kapcsolatos ügy).

Az ötödik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a Tanács nem követett el nyilvánvaló értékelési hibát a 756. sz. (az Al-Ahram intézmény adományaival kapcsolatos állítás) és az 53. sz. ügyre való hivatkozással (a Dar El Tahrir adományaival kapcsolatos állítás).

A hatodik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a Tanács nem követett el nyilvánvaló értékelési hibát a 144. sz. ügyre való hivatkozással (a pénzmosással kapcsolatos állítás).

____________