Language of document :

2019 m. sausio 30 d. Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. lapkričio 22 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-274/16 ir T-275/16 Saleh Thabet ir kt. / Taryba

(Byla C-72/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantai: Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal, atstovaujami QC D. Anderson ir B. Kennelly, baristerio J. Pobjoy, solisitorių G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba

Apeliantų reikalavimai

Apeliantai Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

priimti galutinį sprendimą panaikinant ginčijamus aktus, kiek jie susiję su apeliantais;

jei nebūtų patenkinti ankstesni reikalavimai, grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo sprendime pateiktą teisinį vertinimą; ir

įpareigoti Tarybą padengti apeliantų bylinėjimosi išlaidas Teisingumo Teisme ir Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas suklydo nustatydamas, jog Taryba neturėjo patikrinti, ar Egipto valdžios institucijos nepažeidė apeliantų pagrindinių Sąjungos teisių.

Antrasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas suklydo nustatydamas, jog Taryba neturėjo patikrinti, ar teisminiai procesai ir tyrimai, susiję su apeliantais, vyksta dėl ginčijamų aktų, kurie galėtų pakenkti teisinės valstybės principui Egipte.

Trečiasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas suklydo nustatydamas, jog Taryba nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos remdamasi byla Nr. 10427 (Al Watany Bank Allegations).

Ketvirtasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas suklydo nustatydamas, jog Taryba nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos remdamasi byla Nr. 8897 (Private Villa Refurbishment Case).

Penktasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas suklydo nustatydamas, jog Taryba nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos remdamasi byla Nr. 756 (Al-Ahram Establishment Gifts Allegation) ir byla Nr. 53 (Dar El Tahrir Gifts Allegation)

Šeštasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas suklydo nustatydamas, jog Taryba nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos remdamasi byla Nr. 144 (Money Laundering Allegation).

____________