Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 30. janvārī Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh un Khadiga Mahmoud El Gammal iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 22. novembra spriedumu apvienotajās lietās T-274/16 un T-275/16 Saleh Thabet u.c./Padome

(Lieta C-72/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh un Khadiga Mahmoud El Gammal (pārstāvji: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, Solicitors)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

pašai taisīt šajā lietā galīgo spriedumu, ar ko tiktu atcelti apstrīdētie akti, ciktāl tie attiecas uz apelācijas sūdzības iesniedzējiem;

pakārtoti, nosūtīt lietu atpakaļ Vispārējai tiesai sprieduma taisīšanai atbilstoši Tiesas juridiskajam vērtējumam, un

piespriest Padomei atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzēju tiesāšanās izdevumus, kas radušies tiesvedībā Tiesā un Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir kļūdaini secinājusi, ka Padomei nebija jāpārbauda, vai Ēģiptes iestādes ir ievērojušas apelācijas sūdzības iesniedzēju pamattiesības, kuras izriet no Savienības tiesībām.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir kļūdaini konstatējusi, ka Padomei nebija jāpārbauda, vai tiesvedības un izmeklēšanas darbības, kurās apelācijas sūdzības iesniedzēji ir iesaistīti, attiecas uz aktiem, kas var ietekmēt tiesiskumu Ēģiptē.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir kļūdaini konstatējusi, ka Padome nav pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, balstoties uz Lietu Nr. 10427 (apgalvojumi par Al Watany Bank).

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir kļūdaini konstatējusi, ka Padome nav pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, balstoties uz Lietu Nr. 8897 (privātās villas atjaunošanas lieta).

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir kļūdaini konstatējusi, ka Padome nav pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, balstoties uz Lietu Nr. 756 (apgalvojumi par Al-Ahram Establishment dāvanu) un Lietu Nr. 53 (apgalvojumi par Dar El Tahrir dāvanu)

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir kļūdaini konstatējusi, ka Padome nav pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, balstoties uz Lietu Nr. 144 (apgalvojumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu).

____________