Language of document :

Recurs introdus la 30 ianuarie 2019 de Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 22 noiembrie 2018 în cauzele conexate T-274/16 și T-275/16, Saleh Thabet și alții/Consiliul

(Cauza C-72/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurenți: Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal (reprezentanți: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, barrister, și G. Martin, C. Enderby Smith și F. Holmey, solicitors)

Cealaltă parte din procedură: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Recurenții solicită Curții:

anularea hotărârii atacate cu recurs;

soluționarea de către ea însăși în mod definitiv a litigiului, prin anularea actelor atacate în măsura în care îi privesc pe recurenți;

cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal, acesta fiind ținut de aprecierea juridică a Curții, și

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurenți în procedurile din fața Curții de Justiție și a Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv, prin care susțin că Tribunalul a săvârșit o eroare atunci când a considerat că Consiliul nu trebuia să verifice că autoritățile egiptene au respectat drepturile fundamentale ale recurenților.

Al doilea motiv, prin care susțin că Tribunalul a săvârșit o eroare atunci când a considerat că Consiliul nu trebuia să verifice dacă procedurile judiciare și anchetele în care sunt implicați recurenții privesc acte de natură să submineze statul de drept în Egipt.

Al treilea motiv, prin care susțin că Tribunalul a săvârșit o eroare atunci când a considerat că Consiliul nu a comis o eroare vădită de apreciere prin faptul că s-a întemeiat pe cauza nr. 10427 (susținerile Al Watany Bank).

Al patrulea motiv, prin care susțin că Tribunalul a săvârșit o eroare atunci când a considerat că Consiliul nu a comis o eroare vădită de apreciere prin faptul că s-a întemeiat pe cauza nr. 8897 (cauza privind renovarea unei rezidențe private).

Al cincilea motiv, prin care susțin că Tribunalul a săvârșit o eroare atunci când a considerat că Consiliul nu a comis o eroare vădită de apreciere prin faptul că s-a întemeiat pe cauza nr. 759 (susținerile privind cadourile primite din partea instituției Al-Ahram) și pe cauza nr. 53 (susținerea privind cadourile primite din partea Dar El Tahrir).

Al șaselea motiv, prin care susțin că Tribunalul a săvârșit o eroare atunci când a considerat că Consiliul nu a comis o eroare vădită de apreciere prin faptul că s-a întemeiat pe cauza nr. 144 (susținerea privind spălarea de bani).

____________