Language of document :

Pritožba, ki so jo Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal vložili 30. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 22. novembra 2018 v združenih zadevah T-274/16 in T-275/16: Saleh Thabet in drugi/Svet

(Zadeva C-72/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožniki: Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal (zastopniki: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, solicitors)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlogi

Pritožniki Sodišču predlagajo, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo;

samo dokončno odloči v tej zadevi in izpodbijane akte razglasi za nične v delu, v katerem se nanašajo na pritožnike;

podredno, zadevo vrne Splošnemu sodišču, ki naj ponovno odloči na podlagi pravne presoje Sodišča, in

naloži Svetu, naj plača stroške, ki so jih imeli pritožniki v postopkih pred Sodiščem in Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožniki v prvem pritožbenem razlogu navajajo, da je Splošno sodišče napačno ugotovilo, da Svetu ni bilo treba preveriti, ali so egiptovski organi v razmerju do pritožnikov spoštovali temeljne pravice Evropske unije.

Pritožniki v drugem pritožbenem razlogu navajajo, da je Splošno sodišče napačno ugotovilo, da Svetu ni bilo treba preveriti, ali se sodni postopki in preiskave, ki se vodijo zoper pritožnike, nanašajo na akte, ki so taki, da bi lahko ogrozili vladavino prava v Egiptu.

Pritožniki v tretjem pritožbenem razlogu navajajo, da je Splošno sodišče napačno ugotovilo, da Svet ni storil očitne napake pri presoji, s tem da se je oprl na zadevo št. 10427 (očitki v zvezi z Al Watany Bank).

Pritožniki v četrtem pritožbenem razlogu navajajo, da je Splošno sodišče napačno ugotovilo, da Svet ni storil očitne napake pri presoji, s tem da se je oprl na zadevo št. 8897 (prenova zasebne vile).

Pritožniki v petem pritožbenem razlogu navajajo, da je Splošno sodišče napačno ugotovilo, da Svet ni storil očitne napake pri presoji, s tem da se je oprl na zadevi št. 756 (očitki v zvezi s prejemanjem daril od medijske hiše Al-Ahram) in št. 53 (očitki v zvezi s prejemanjem daril od medijske hiše Dar El Tahrir).

Pritožniki v šestem pritožbenem razlogu navajajo, da je Splošno sodišče napačno ugotovilo, da Svet ni storil očitne napake pri presoji, s tem da se je oprl na zadevo št. 144 (očitki v zvezi s pranjem denarja).

____________