Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administratīvā rajona tiesa (Läti) 5. märtsil 2019 – SIA „KOB“ versus Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

(kohtuasi C-206/19)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administratīvā rajona tiesa

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: SIA „KOB“

Vastustaja: Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

Eelotsuse küsimus

Kas liidu õigusega ja eelkõige ELTL artiklitega 18, 49 ja 63 on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt peavad juriidilised isikud selleks, et nad saaksid omandada põllumajandusmaad, esitama juhul, kui osanik või osanikud, kes koos omavad äriühingus häälteenamust, ja kõik isikud, kellel on õigus äriühingut esindada, on Euroopa Liidu teiste liikmesriikide kodanik(ud), nende omanike või esindajate liidu kodanikuna registreerimise tunnistuse ja dokumendi, mis tõendab nende riigikeeleoskuse taset vähemalt tasemele B2 vastaval tasemel?

____________