Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administratīvā rajona tiesa (Latvia) on esittänyt 5.3.2019 – SIA ”KOB” v. Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

(asia C-206/19)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administratīvā rajona tiesa

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SIA ”KOB”

Vastaaja: Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

Ennakkoratkaisukysymys

Onko unionin oikeus ja erityisesti SEUT 18, SEUT 49 ja SEUT 63 artikla esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa edellytetään, että jotta oikeushenkilöt voivat hankkia maatalousmaiden omistusoikeuden tapauksissa, joissa osakas tai osakkaat, jotka yhdessä edustavat yli puolta yhtiön äänioikeutetuista osakkeista, ja kaikki henkilöt, joilla on oikeus edustaa yhtiötä, ovat muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisia, kyseiset oikeushenkilöt esittävät näitä koskevan unionin kansalaisen rekisteröintitodistuksen ja asiakirjan, joka osoittaa, että näiden kielitaito virallisessa kielessä on vähintään tasoa B2?

____________