Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. ožujka 2019. uputio Administratīvā rajona tiesa (Latvija) – SIA „KOB” protiv Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

(predmet C-206/19)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Administratīvā rajona tiesa

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SIA „KOB”

Tuženik: Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

Prethodno pitanje

Protivi li se pravu Unije, osobito člancima 18., 49. i 63. UFEU-a, propis države članice kojim se od pravnih osoba, čiji su jedan ili više članova društva koji zajednički čine više od pola kapitala koji daje pravo glasa u društvu i sve osobe koje imaju pravo na zastupanje tog društva državljani drugih država članica, zahtijeva da radi stjecanja vlasništva poljoprivrednih zemljišta podnesu potvrdu o prijavi građanina Unije i dokument kojim se potvrđuje poznavanje službenog jezika barem na razini B2?

____________