Language of document :

Az Administratīvā rajona tiesa (Lettország) által 2019. március 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SIA „KOB” kontra Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

(C-206/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Administratīvā rajona tiesa

Az alapeljárás felei

Felperes: SIA „KOB”

Alperes: Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e az uniós joggal, és különösen az EUMSZ 18. cikkel, az EUMSZ 49. cikkel és az EUMSZ 63. cikkel az olyan tagállami szabályozás, amely a mezőgazdasági földterület tulajdonjogának megszerzéséhez megköveteli a jogi személyektől, hogy – amennyiben az a tag vagy tagok, aki vagy akik együttesen a társaság tőkéjének több mint felével és szavazati joggal rendelkeznek, illetve a társaság képviseletére jogosult személyek az Európai Unió valamely más tagállamának állampolgára(i) – benyújtsák az uniós polgárként történő bejelentkezéséről szóló igazolást és a hivatalos nyelv legalább B2-es szintnek megfelelő ismeretét igazoló dokumentumot?

____________