Language of document :

2019 m. kovo 5 d. Administratīvā rajona tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIA „KOB“ / Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

(Byla C-206/19)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administratīvā rajona tiesa

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: SIA „KOB“

Atsakovė: Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija (Maduonos savivaldybės administracinių skundų nagrinėjimo komisija)

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Sąjungos teisę, visų pirma SESV 18, 49 ir 63 straipsnius, draudžiami valstybės narės teisės aktai, kuriuose numatytas reikalavimas, kad juridiniai asmenys, kai jų akcininkas ar akcininkai, kartu turintys daugiau nei pusę atitinkamos bendrovės teisę balsuoti suteikiančių akcijų, ir visi jai atstovauti turintys teisę asmenys yra kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, tam, kad galėtų įgyti nuosavybės teisę į žemės ūkio paskirties žemę, turi pateikti registracijos dokumentą, patvirtinantį, jog tokie asmenys yra Europos Sąjungos piliečiai, ir dokumentą, kuriuo patvirtinamas oficialios kalbos mokėjimas bent B2 lygiu?

____________