Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Administratīvā rajona tiesa (Letonia) la 5 martie 2019 – SIA „KOB”/Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

(Cauza C-206/19)

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Administratīvā rajona tiesa

Părțile din procedura principală

Reclamantă: SIA „KOB”

Pârâtă: Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

Întrebarea preliminară

Dreptul Uniunii, în special articolele 18 TFUE, 49 TFUE și 63 TFUE, se opune legislației unui stat membru care impune persoanelor juridice, pentru a putea dobândi proprietatea asupra terenurilor agricole, în cazul în care asociatul sau asociații care reprezintă împreună mai mult de jumătate din capitalul cu drept de vot al respectivei societăți și toate persoanele cu drept de reprezentare a societății sunt resortisanți ai altor state membre ale Uniunii Europene, obligația de a prezenta un certificat de înregistrare ca cetățean al Uniunii pentru acestea și un document doveditor al cunoașterii limbii oficiale cel puțin la nivelul B2?

____________