Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Wien (Rakousko) dne 15. ledna 2019 – kunsthaus muerz gmbh v. Zürich-Versicherungs AG

(Věc C-20/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Wien

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: kunsthaus muerz gmbh

Žalovaná: Zürich-Versicherungs AG

Předběžná otázka

Musí být směrnice 2002/83/ES1 – a zejména její články 35 a 36 – vykládána v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, podle které lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne nezávisle na (správném) poučení o právu odstoupit od smlouvy před uzavřením smlouvy 30 dnů od jejího uzavření, (také) tehdy, jestliže pojistníkem není spotřebitel?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění (Úř. věst. 2002, L 345, s. 1; Zvl. vyd. 06/06, s. 3).