Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgerichts Wien (Østrig) den 15. januar 2019 – kunsthaus muerz gmbh mod Zürich-Versicherungs AG

(Sag C-20/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberlandesgerichts Wien

Parter i hovedsagen

Sagsøger: kunsthaus muerz gmbh

Sagsøgt: Zürich-Versicherungs AG

Præjudicielt spørgsmål

Skal direktiv 2002/83/EF 1 – navnlig direktivets artikel 35 og 36 – fortolkes således, at det er til hinder for en national bestemmelse, hvorefter opsigelsesperioden – uanset en (korrekt) oplysning om opsigelsesretten forud for indgåelsen af aftalen – udløber 30 dage efter, at aftalen er indgået, (også) når forsikringstageren ikke er forbruger?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5.11.2002 om livsforsikring (EUT 2002, L 345, s. 1).