Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Wien (Austria) 15. jaanuaril 2019 – kunsthaus muerz gmbh versus Zürich-Versicherungs AG

(kohtuasi C-20/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Wien

Põhikohtuasja pooled

Hageja: kunsthaus muerz gmbh

Kostja: Zürich-Versicherungs AG

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2002/83/EÜ1 – eelkõige selle artikleid 35 ja 36 – tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigi õigusnormid, mis näevad ette, et olenemata taganemisõiguse kohta enne lepingu sõlmimist (õige) teabe andmisest lõpeb taganemistähtaeg 30 päeva pärast lepingu sõlmimist, on viidatud artiklitega vastuolus (ka juhul), kui kindlustusvõtja ei ole tarbija?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta direktiiv 2002/83/EÜ elukindlustuse kohta (EÜT 2002, L 345, lk 1; ELT eriväljaanne 06/06, lk 3).