Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Wien (Itävalta) on esittänyt 15.1.2019 – kunsthaus muerz GmbH v. Zürich-Versicherungs AG

(asia C-20/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Wien

Pääasian asianosaiset

Valittaja: kunsthaus muerz GmbH

Vastapuoli: Zürich-Versicherungs AG

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiiviä 2002/83/EY1 – ja erityisesti sen 35 ja 36 artiklaa – tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan peruuttamisoikeuden määräaika päättyy, riippumatta ennen sopimuksen tekemistä annettavista, peruuttamisoikeutta koskevista (oikeista) tiedoista, 30 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä (myös silloin), kun vakuutuksenottaja ei ole kuluttaja?

____________

1 Henkivakuutuksesta 5.11.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/83/EY (EYVL 2002, L 345, s. 1).