Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. siječnja 2019. uputio Oberlandesgericht Wien (Austrija) – kunsthaus muerz gmbh protiv Zürich-Versicherungs AG

(predmet C-20/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberlandesgericht Wien

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: kunsthaus muerz gmbh

Tuženik: Zürich-Versicherungs AG

Prethodno pitanje

Treba li Direktivu 2002/83/EZ1 – osobito njezin članak 35. i članak 36. – tumačiti na način da joj se protivi nacionalni propis prema kojem rok za odustanak istječe 30 dana od sklapanja ugovora neovisno o (pravilnoj) obavijesti o pravu na odustanak prije sklapanja ugovora, (čak i u slučaju) ako ugovaratelj osiguranja nije potrošač?

____________

1 Direktiva 2002/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o životnom osiguranju

(SL 2002, L 345, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 10., str. 102.).