Language of document :

Az Oberlandesgericht Wien (Ausztria) által 2019. január 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – kunsthaus muerz gmbh kontra Zürich Versicherungs AG

(C-20/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Wien

Az alapeljárás felei

Felperes: kunsthaus muerz gmbh

Alperes: Zürich Versicherungs AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2002/83/EK irányelvet1 – különösen annak 35. és 36. cikkét –, hogy azzal (akkor is) ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint az elállási határidő a szerződés létrejöttét követő 30 napon belül az elállási jogról a szerződéskötést megelőzően nyújtott (megfelelő) tájékoztatástól függetlenül is lejár, ha a biztosított nem fogyasztó?

____________

1 Az életbiztosításról szóló 2002. november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2002. L 345., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 6. kötet, 3. o.)