Language of document :

2019 m. sausio 15 d. Oberlandesgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje kunsthaus muerz gmbh / Zürich-Versicherungs AG

(Byla C-20/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: kunsthaus muerz gmbh

Atsakovė: Zürich-Versicherungs AG

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyva 2002/83/EB1 , visų pirma jos 35 ir 36 straipsniai, turi būti aiškinama taip, kad (taip pat) tuo atveju, kai draudėjas nėra vartotojas, ja draudžiama nacionalinės teisės norma, pagal kurią teisės atsisakyti sutarties laikotarpis pasibaigia po 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į tai, ar prieš sutarties sudarymą buvo suteikta (tinkama) informacija apie teisę atsisakyti sutarties?

____________

1 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo (OL L 345, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 6 t., p. 3).