Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgerichts Wien (Avstrija) 15. januarja 2019 – kunsthaus muerz gmbh/Zürich-Versicherungs AG

(Zadeva C-20/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Wien

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: kunsthaus muerz gmbh

Tožena stranka: Zürich-Versicherungs AG

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 35(1) v povezavi s členom 36(1) Direktive 2002/83/ES1 razlagati tako, da v primeru neobstoja nacionalne ureditve o učinkih opuščenega ali napačnega pouka o pravici do odstopa od pogodbe pred sklenitvijo pogodbe pravica zavarovalca do odstopa od pogodbe preneha najkasneje, ko se mu zaradi njegove odpovedi pogodbe izplača odkupna vrednost, s čimer sta pogodbeni stranki v celoti izpolnili obveznosti iz pogodbe?

____________

1 Direktiva 2002/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o življenjskem zavarovanju (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 6, str. 3).