Language of document :

Žalba koju je 6. veljače 2019. podnijela Europska služba za vanjsko djelovanje protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 27. studenoga 2018. u predmetu T-315/17, Hebberecht protiv ESVD-a

(predmet C-93/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Europska služba za vanjsko djelovanje (zastupnici: S. Marquardt, R. Spac, agenti)

Druga stranka u postupku: Chantal Hebberecht

Žalbeni zahtjev

ukinuti presudu Općeg suda od 27. studenoga 2018. u predmetu T-315/17 ;

odbiti tužbu kao neosnovanu;

naložiti drugoj stranci snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

ESVD smatra da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je svoju presudu utemeljio na povredi članka 1.d stavka 2. Pravilnika o osoblju i time što je smatrao da ta odredba sadržava načelo koje se može neposredno primijeniti na pojedinačne odluke koje institucija donosi primjenom navedenog Pravilnika (točke 93. do 94. pobijane presude).

Osim toga, čak i pod pretpostavkom da se člankom 1.d stavka 2. Pravilnika o osoblju propisuje neposredno primjenjiva obveza, ta se odredba nije mogla primijeniti na ovaj slučaj s obzirom na prirodu sporne odluke koja se odnosila samo na žalitelja u njegovu svojstvu šefa delegacije, a ne na primjenu načela rodne jednakosti.

____________